WSPÓŁPRACA

dr hab. Tomasz Runka

dr hab. Dobrosława Kasprowicz

 

Politechnika Poznańska, Zakład Fizyki Optycznej, Polska

prof. Akira Odani

prof. Kazuma Ogawa

 

Kanazawa University, Faculty of Pharmacy, Japan

prof. Antonio Comite

 

Università degli Studi di Genova, Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale, Italy

prof. Marta Giamberini 

dr. Bartosz Tylkowski

 

Universitat Rovira i Virgili Tarragona, Department of Chemical Engineering, Spain

prof. Maria Augustyniak-Jabłokow

 

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk, 

Zakład Nadprzewodnictwa i Przemian Fazowych

prof. Stefan Jurga

dr Barbara Peplińska

dr inż. Krzysztof Tadyszak

 

Centrum NanoBioMedyczne UAM