PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE ZWIĄZKÓW KOMPLEKSOWYCH

sylabus

 

Wykłady

 

Ćwiczenia laboratoryjne

  • Regulamin pracowni i warunki zaliczenia

  • BHP

  • Ćwiczenie 1

  • Ćwiczenie 2

  • Ćwiczenie 3

 

Materiały dodatkowe na platformie Moodle